Search

Amaç ve KapsamDeğerli Katılımcılar,
Hava Taşımacılığı ve Bölgesel Kalkınma Uluslararası Sempozyumu, Toros Üniversitesi ve LODER işbirliğinde, Toros Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde, 9-10 Nisan 2020 tarihlerinde Mersin’de düzenlenecektir.

Tarım, sanayi, turizm, lojistik ve kültür alanlarında artan bir ivmeyle gelişim gösteren Çukurova Bölgesi sadece ülkemizin değil aynı zamanda Doğu Akdeniz’in önemli bir tarım, ticaret ve lojistik merkezi haline gelmiştir. Çukurova’nın rekabetçi avantaja sahip olduğu bu yetkinliğin geliştirilmesi bağlamında farklı sektörleri ortak bir platformda buluşturmak, bu sempozyumun temel hedefidir.

Sempozyumda hava yolu taşımacılığı ve bölgesel kalkınma ana başlıkları altında yapılan çalışmalarla havayolu taşımacılığının bölgesel kalkınmadaki öneminin disiplinler arası irdelenmesi ve akademik bir ortamda tartışılarak geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda özellikle havayolu taşımacılığı konusunda güncel bilgi ve uygulamaların aktarımı, bölgesel sorunların irdelenerek ortak çözüm stratejilerinin oluşturulması, ilgili kişiler arasında mesleki ve sosyal iletişimin ve işbirliğinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

Sempozyum sonucunda ulaşılacak bilgi birikimi ve araştırmalar, akademik ve sektörel çalışmalara öncü olabilmesi adına Toros Üniversitesi İİSBF tarafından kitap haline getirilerek yayımlanacaktır. Akademik çalışmaların değerlendirildiği ve tartışıldığı Hava Taşımacılığı ve Bölgesel Kalkınma Uluslararası Sempozyumu’nda siz değerli bilim insanlarını, araştırmacıları, sektör temsilcilerini ve ilgilileri görmekten onur duyacağız.

Saygılarımızla

Sempozyum Düzenleme Kurulu