Sempozyum Konuları


•Turizm ve Hava Taşımacılığı
• Sağlık ve Hava Taşımacılığı
• Gastronomi ve Hava Taşımacılığı
• Tarımsal Kalkınma ve Hava Taşımacılığı
• Sanayi ve Hava Taşımacılığı
• Sağlık ve Hava Taşımacılığı
• Dış Ticaret ve Hava Taşımacılığı
• İşletmecilik ve Hava Taşımacılığı
• Kültür, Sanat, Spor ve Hava Taşımacılığı
• Lojistik açısından Hava Taşımacılığı
• Bölgesel Rekabet Edebilirlik ve Bölgesel Kalkınma
• Girişimcilik ve Ekonomik Büyüme
• Organize Sanayi ve İhtisas Sanayi Bölgeleri
• Hava Taşımacılığında Sürdürülebilirlik ve Çevre
• Yeşil Lojistik, Çevre ve Hava Taşımacılığı
• Tedarik Zinciri Yönetimi
• Endüstri 4.0 ve Lojistik 4.0
• Lojistik ve Tedarik Zincirinde Sektörel Uygulamalar (Gıda, Otomotiv, Tekstil, Elektronik vd.)
• TR62 Bölgesi’nin (Adana-Mersin) Lojistik Potansiyeli
• İnsani Yardım/Afet Lojistiği
• Kan, Hasta ve Organ (Lojistiği)Taşıması
• KOBİ’ler ve Lojistik
• Lojistik Yatırımların Analizi
• Pazarlama ve Lojistik
• Modlar Arası Taşımacılık